เขย่าตัวเลข FUTURE FOOD ทั่วโลก

เขย่าตัวเลข FUTURE FOOD ทั่วโลก

เขย่าตัวเลข FUTURE FOOD ทั่วโลก
คาดการณ์อาหารที่ต้องผลิตเพิ่มให้เพียงพอกับจำนวนประชากรโลกราว 9 พันล้านคน
ใน พ.ศ. 2593 สูงกว่า 70% โดย 8 ใน 10 อันดับแรกของประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารใน พ.ศ. 2565 อยู่ในยุโรป นำโดยประเทศฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ และนอร์เวย์

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก OKMD

POST RECENT

Spread the love