ผู้เข้าชมงาน

เงื่อนไขการเข้าชมงาน

  • เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมชมงานแสดงทุกท่าน กรุณาสวมหน้ากากอนามัย
  • ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมงาน
  • กรุณาแต่งกายสุภาพ งดใส่กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ
  • หากต้องการชมงานเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อเราล่วงหน้า
  • นักศึกษาสามารถเข้าชมงานได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น และต้องสวมเครื่องแบบนักศึกษา