ผู้ร่วมจัดแสดง

ทำไมต้องจัดแสดงสินค้าในงาน TRAFS 2023

 • ความต้องการในอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร F&B โรงแรมและ Food Service ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • แพลตฟอร์มในการทำการตลาดที่สำคัญไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่รวมถึงประเทศในอาเซียน
 • มอบโอกาสที่ดีที่สุดในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • มีฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงและมีกำลังซื้อ
 • นำเสนอโอกาสในการสร้างเครือข่ายและสร้างพันธมิตรใหม่ ๆ ในเวลาอันสั้น
 • กิจกรรมพิเศษตลอด 4 วันเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายมาในงาน อาทิ สัมมนาทางวิชาการสำหรับคนทำร้านอาหารและโรงแรม การสาธิตเมนูอาหารและเบเกอรี่ และการจับคู่ธุรกิจ
 • แคมเปญการตลาดที่กว้างขวางและครอบคลุมผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจที่ควรร่วมงาน TRAFS 2023

 1. Hospitality
  • Hotel/Food Equipment and Supplies
  • Chilling and Freezing Equipment
  • Cleaning Equipment and Supplies
  • Laundry Equipment
  • Bakery Packaging
  • Tableware/Kitchen Utensils
  • Mattress and linens
  • Furniture in and outdoor
  • Vehicles/Golf carts
  • Amenity/Spa products
  • Uniforms
 2. Coffee, Bakery, Ice Cream & Tea
  • Coffee, Bakery and Ice Cream Equipment
  • Ingredients and Supplies
  • Coffee Beans/ Syrup/ Accessories
  • Bakery Packaging
 3. Food Products/Beverages
  • Meat and Poultry, Seafoods
  • Fine and Ready-to-Eat Food
  • Food Ingredients
  • Dairy Products/Cheese
  • Wine, Beer, Liquor
  • Halal Food
 4. Hospitality Technology
  • Information System
  • Signage/LED Display
  • Security

Media & MKT Plan

บริษัทฯ วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางโดยเน้นสื่อ Online เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย

 • เว็บไซต์และเว็บลิงค์กับพันธมิตรต่างๆ
 • ส่ง Buyer’s Guide ไปถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 80,000 รายชื่อ
 • E-Newsletters
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (PRESS RELEASES) ความคืบหน้าของการจัดงานอย่างต่อเนื่อง
 • Facebook Fanpage www.facebook.com/TrafsExhibition/ จำนวนผู้ติดตามกว่า 70,000 คน
 • การซื้อโฆษณาผ่าน Facebook Network และ Google Ads Network
 • Social Media ที่เกี่ยวข้องจำนวน 20 ราย

แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

 • ลงโฆษณาในนิตยสารชั้นนำ
 • E-Brochures
 • เว็บไซต์และเว็บลิงค์กับพันธมิตรต่างๆ
 • E-Newsletters
 • ส่ง Buyer’s Guide  ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย