หน้าหลัก

Book your space Now !

Thailand Retail, Food & Hospitality Services (TRAFS 2024) ปีที่ 18

งานแสดงสินค้านานาชาติ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับธุรกิจอาหาร โรงแรมและ Food Service

TRAFS เป็นเวทีสำคัญสำหรับให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้แทน และผู้จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้และวัตถุดิบ สำหรับร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารและโรงแรม ในการนำเสนอสินค้า เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น ช่วยขยายฐานลูกค้าและสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงในประเทศไทยแต่รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV

งานแสดงสินค้านวัตกรรมและโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ Horeca
ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา TRAFS ได้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และบริการด้านอาหาร TRAFS 2024 กลับมาอีกครั้งพร้อม 3 งานแสดงใหญ่ TFBO (ปีที่ 20),  ASEAN Retail (ปีที่ 8) และงานแสดง PUB & BAR ASIA (ปีที่ 2) จุดหมายปลายทางที่ครบวงจรของคุณ

SUBSCRIBE E-NEWSLETTER

TELL YOUR FRIEND

OFFICIAL SUPPORTERS

ASSOCIATION SUPPORTERS

ACTIVITIE SPONSOR

OUR EXHIBITOR

No logo found

MEDIA PARTNERS

NEWS