เทรนด์ “การท่องเที่ยวเชิงยั่งยืน” โอกาสทองของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและคาเฟ่

เทรนด์ “การท่องเที่ยวเชิงยั่งยืน” โอกาสทองของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและคาเฟ่

นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” มากขึ้น เพื่อมองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีต่อใจ ไม่เพียงแค่ให้ความเพลิดเพลิน ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น

นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เลือกพักในโรงแรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อาทิ ไม่ใช้พลาสติก เลือกใช้วัสดุรีไซเคิล ประหยัดน้ำและพลังงาน และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ เสริฟอาหารออร์แกนิค ที่ปลูกในท้องถิ่น เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น ดีต่อสุขภาพ และลดการปล่อยมลพิษ และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน และสนับสนุนธุรกิจที่จ้างงานคนท้องถิ่น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวฝั่งเอเชียที่นิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชอบลิ้มลองอาหารท้องถิ่น

โอกาสทางธุรกิจ:

การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน: ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรม สถาปันตยกรรม อาหาร และวิถีชีวิตท้องถิ่น

สร้างรายได้ให้ชุมชน: กระจายรายได้สู่ชุมชน เกิดการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างธุรกิจกับชุมชน

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี: ธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชน จะมีภาพลักษณ์ที่ดี ดึงดูดลูกค้า

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน: ธุรกิจทีมีการจ้างงานคนท้องถิ่น และสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น ย่อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและช่วยให้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือน

พบกันในงาน Thailand Retail, Food & Hospitality Services (TRAFS) 2024:

เวทีสำคัญสำหรับผู้ผลิต ผู้นเข้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้า สำหรับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และ Food Service

หากคุณมีสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน เราขอเชิญคุณมาร่วมงานกับเรา ติดต่อเจ้าหน้าที่วันนี้ เพื่อเข้าร่วมโควงการ สสว . SEM ปัง ตังได้คืน คุณอาจได้เงินสนับสนุนค่าพื้นที่มากถึง 80%

ติดต่อคุณฐนิดา อีเมล หรือโทร

หากคุณเป็นเจ้าของร้านอาหาร โรงแรม หรือธุรกิจบริการอาหาร ห้ามพลาดโอกาสในการเรียนรู้เทรนด์ใหม่ ๆ พบปะพันธมิตรทางธุรกิจ ค้นหาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อยกระดับธุรกิจของคุณสู่ความยั่งยืน ในงาน TRAFS 2024

 วันที่ 11-14 กรกฎาคม 2567 ณ ฮอลล์ 102 ไบเทค บางนา

ลงทะเบียนเข้าชมงาน: https://eventpassinsight.co/el/to/T2401

Spread the love