ยกระดับผลกำไร สร้างความภักดี และชื่อเสียงของโรงแรม ผ่านความยั่งยืน

ยกระดับผลกำไร สร้างความภักดี และชื่อเสียงของโรงแรม ผ่านความยั่งยืน

ในยุคสมัยที่ผู้คนใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อุตสาหกรรมการบริการด้านที่พัก กำลังเผชิญจุดหันเหสำคัญ นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และอยากมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมองหาประสบการณ์ที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง  การเปลี่ยนแปลงนี้นำมาซึ่งโอกาสอันน่าดึงดูดสำหรับธุรกิจที่พักและโรงแรม ในการยกระดับผลกำไร โอกาสในการเพิ่มการความภักดีของลูกค้า และชื่อเสียงของแบรนด์

มาเจาะลึกถึงสถิติที่น่าสนใจในปี 2023 ของ Booking.com และผลประโยชน์ที่จับต้องได้ เพื่อไขความจริงว่า การใส่ใจเรื่องความยั่งยืน จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ:

  • นักท่องเที่ยว 87% ต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Booking.com, 2023)
  • 81% ของบุคคลทั่วไป ปรับเปลี่ยนการเดินทางของตนเอง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (The Vacationer, 2023)
  • นักท่องเที่ยวแสวงหาที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ระบบรีไซเคิลที่ชัดเจน และทางเลือกการเดินทางที่ยั่งยืน

มากกว่าแค่ที่พัก: การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ความยั่งยืนไม่ได้จำกัดอยู่แค่ภายในโรงแรมเท่านั้น รวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ –ที่คงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและเสริมสร้างอำนาจให้กับชุมชนท้องถิ่น สิ่งนี้สอดคล้องกับเสาหลักทั้งสามของความยั่งยืน ได้แก่ ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งโรงแรมสามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดที่มีการเติบโต พร้อมค่านิยมทางจริยธรรมที่มั่นคง ด้วยการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น ลดการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ความต้องการของผู้เข้าพัก: จับมือเดินไปกับคลื่นสีเขียว

การศึกษาเผยแพร่ถึงความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและประสบการณ์ที่ยั่งยืนอย่างมาก งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า โรงแรมที่ลงทุนในโครงการสีเขียวพบว่า:

  • เพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า เนื่องจากผู้เข้าพักรู้สึกว่าค่านิยมของตนเองได้รับการสะท้อนในประสบการณ์ ส่งผลให้การตลาดแบบปากต่อปากที่ดีขึ้น เกิดการรีวิวออนไลน์และคำแนะนำในเชิงบวก ซึ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มMillennials และ เจน Z

กรณีศึกษา:

หลักฐานแห่งผลกำไร

แบรนด์ชั้นนำอย่าง Marriott และ Hilton ได้นำเอาความยั่งยืนมาใช้ทั้งองค์กร สร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม ส่งผลให้ก้าวเหนือคู่แข่งในด้านภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ที่เข้มแข็งขึ้น ขึ้นชื่อในฐานะผู้นำด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อม และช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานผ่านการอนุรักษ์พลังงานและน้ำ นำไปสู่การเพิ่มผลกำไร

จุดตัดระหว่างจริยธรรมและผลกำไร

การใส่ใจเรื่องความยั่งยืน ไม่เพียงเป็นการลงทุนเพื่อโลกใบนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาด โรงแรมสามารถปลดล็อคประโยชน์มากมายได้ด้วยการเพิ่มผลกำไร ผ่านการลดต้นทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่

โรงแรมสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานและน้ำได้อย่างมาก ด้วยการลงทุนในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและระบบรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โรงแรมยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การจัดการอาหารและของเสีย ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมลดลง

นอกจากนี้ โรงแรมยังสามารถเพิ่มรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยินดีจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับโรงแรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างชื่อเสียง ในฐานะผู้บุกเบิกด้านความยั่งยืน ดึงดูดการลงทุนและพันธมิตรที่มีค่านิยมเดียวกัน

โรงแรมที่โดดเด่นด้านความยั่งยืนจะได้รับภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะและแบรนด์ที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้สามารถดึงดูดการลงทุนและพันธมิตรที่มีค่านิยมเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้โรงแรมเติบโตและประสบความสำเร็จได้

สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ที่โดดเด่นจากคู่แข่งที่ยังไม่ปรับตัว โรงแรมที่ใส่ใจด้านความยั่งยืนจะมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่ยังไม่ปรับตัว สิ่งนี้จะช่วยให้โรงแรมดึงดูดและรักษาลูกค้า รวมถึงสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ

เตรียมพร้อมรับอนาคต ตอบสนองต่อกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกกำลังเข้มงวดขึ้นเรื่อย ๆ โรงแรมที่ใส่ใจด้านความยั่งยืนจะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการปรับตัวในอนาคต

อนาคตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ใส่ใจด้านความยั่งยืน โรงแรมเหล่านี้จะประสบความสำเร็จและเติบโตได้ในระยะยาว โรงแรมที่ยังไม่ปรับตัวจะต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น กฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

โรงแรมควรเริ่มต้นลงมืออย่างจริงจังเพื่อนำความยั่งยืนมาสู่ธุรกิจ เพราะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจและโลกใบนี้

Spread the love