เลื่อนการใช้โมเดล Travel Bubble ระหว่างฮ่องกง-สิงคโปร์ไปอีกหนึ่งเดือน

เลื่อนการใช้โมเดล Travel Bubble ระหว่างฮ่องกง-สิงคโปร์ไปอีกหนึ่งเดือน

ในเช้าวันนี้รัฐบาลทั้งสองเมืองได้ประกาศเริ่มโครงการ Travel Bubble ในวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ จากกำหนดการเดิมที่หวังจะเริ่มโครงการนี้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและบรรเทาการล่มสลายของธุรกิจท่องเที่ยวของทั้งสองเมือง แต่เกิดระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับที่รัฐบาลจำเป็นต้องเลื่อนโครงการดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ทั้งนี้จะเริ่มต้นด้วยวันละหนึ่งเที่ยวบินเท่านั้นในแต่ละเส้นทาง และจำกัดผู้โดยสารเพียง 200 คนต่อลำ ในขณะที่ก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 มีการบินระหว่าง 15 - 20 เที่ยวบินทุกวันระหว่างสองเมือง และเฉพาะคาเธ่ย์ แปซิฟิคและสิงคโปร์แอร์ไลน์เท่านั้นที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการเที่ยวบินในโครงการ

อย่างไรก็ดีผู้ที่ต้องการเดินทางจากเมืองใดเมืองหนึ่งจะต้องได้รับการตรวจโควิด-19 ก่อนออกเดินทางและเมื่อเดินทางไปถึง ในขณะที่ชาวฮ่องกงที่ต้องการเดินทางไปยังสิงคโปร์จะต้องได้รับวัคซีนโดสที่ 2 แล้วเป็นเวลา 14 วัน จึงจะได้รับการอนุญาตให้บินได้ และแม้ว่าจะไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการเดินทาง แต่คาดว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ในช่วงแรกน่าจะเป็นผู้ประสงค์ที่จะเดินทางเพื่อธุรกิจมากกว่าการท่องเที่ยว

ในขณะเดียวกันสิงคโปร์ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจากบรูไน, ดารุสซาลาม, จีนและนิวซีแลนด์และอยู่ระหว่างการหารือกับรัฐบาลออสเตรเลีย

ขอบคุณที่มา : Inside Retail

 

POST RECENT

Spread the love